„Ludzie odnoszący sukcesy i nie odnoszący sukcesów nie różnią się zbytnio w swoich możliwościach. Różnica tkwi w ich pragnieniu wykorzystania swojego potencjału.” – John Maxwell

ROZWÓJ KARIERY ZAWODOWEJ

Niektórzy idą ścieżką zawodową wytyczoną świadomie przez własne wybory, są zadowoleni.

Niektórzy nagle stwierdzają, że  praca którą wykonują jest efektem wpływu na własną decyzję otoczenia najbliższych osób, przyjaciół, braku pomysłu na życie w momencie, kiedy był czas na wybór przyszłego zawodu.

Czasem na decyzję pracy ma wpływ nowa sytuacja rodzinna, pojawienie się dzieci, sytuacja zdrowotna.

Niektórzy po prostu utknęli w pewnym miejscu, bo tak wyszło – warunki środowiska rodzinnego nie pozwoliły na nic więcej, wcześniej nie było możliwości, ale teraz chcą to zmienić.

Są różne historie z życia rozwoju zawodowego.

Zastanawiasz się nad swoją przyszłą karierą zawodową? Uważam, że nie tylko właściwie dopasowana ścieżka rozwoju odpowiednio do własnych predyspozycji daje szansę na spełnienie w życiu zawodowym.

Wraz z wiekiem zmienia się nasza samoświadomość, zmieniają się nasze potrzeby i wartości, które mają wpływ na zadowolenie z własnej pracy i często prowadzą do zmian w dotychczasowym życiu zawodowym.

Zapraszam do współpracy w ramach :​

 • Badanie predyspozycji zawodowych
 • Wsparcie wyboru kierunku kształcenia
 • Wsparcie wyboru kursów kwalifikacyjnych
 • Planowanie rozwoju ścieżki kariery zawodowej
 • Tworzenie dokumentów aplikacyjnych: CV i LM
 • Pomoc w dotarciu do potencjalnego pracodawcy
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Cena: od 180 zł/ od 50 min

COACHING KRYZYSOWY

Kryzys jest naszą reakcją na sytuację, którą czujemy, iż nie jesteśmy w stanie już znieść, mamy dosyć tego gdzie utknęliśmy .

Dlaczego warto pracować z kryzysem w prosty sposób wyjaśni nam metafora pękającej tamy na rzece.  Oczywiste są efekty jeśli nie zostanie tama szybko naprawiona. Woda zniszczy wszystko, co napotka po drodze. Podobnie jest z Nami. Kryzys, który nie zostanie poddany od razu „naprawie” w łagodnej formie rozleje się na osobę i będzie wymagał w przyszłości pracy w formie psychoterapii, ale może też ostatecznie zalać człowieka i w tedy już podlegać będzie on tylko pracy psychiatrycznej połączonej z farmakoterapią. Nie tylko nagłe sytuacje wywołują kryzys. Odkładanie problemów na później zarówno osobistych jak i zawodowych w końcu pewnego niespodziewanego dnia też może przynieść stan nie do przejścia samemu.

Coaching kryzysowy jest odpowiedzią na potrzeby klientów potrzebujących wsparcia w sytuacjach silnego stresu i kryzysu. Jest formą indywidualną pracy z klientem, który nie wymaga jeszcze pomocy psychoterapeutycznej, natomiast zastosowanie w jego przypadku coachingu klasycznego mogłoby tylko pogorszyć stan psychiczny klienta.

Stosowane w początkowej fazie współpracy elementy interwencji kryzysowej, mają na celu w pierwszej kolejności doprowadzić do równowagi emocjonalnej klienta. W nagłej sytuacji stresowej, wywołującej reakcję kryzysową, osobą rządzą emocje, ma miejsce ogromna huśtawka emocji połączona z mętlikiem myśli krążącymi wokół wydarzenia wywołującego kryzys. Świadczy to o nadaktywności układu limbicznego człowieka wywołującego wiele dysfunkcji w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym osoby jak i na poziomie codziennych zachowań i funkcjonowania fizycznego organizmu np.: trudności w koncentracji uwagi, trudności ze snem, brak apetytu itp.

Celem pierwszej fazy pracy jest wyciszenie emocji, osiągnięcie równowagi emocjonalnej, która daje następnie możliwość przejścia do kolejnej fazy współpracy, coachingu klasycznego i pracy ze wzrostem pokryzysowym czyli wykorzystanie sytuacji kryzysowej do wzmocnienia jednostki, osiągnięcia wyższego poziomu funkcjonowania, „odbudowanie nowej jakości życia na ruinach”.

Główne obszary pracy:

 • kryzysy sytuacyjne: wypadek, nagła choroba, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, bankructwo, trudność w rozwiązaniu konfliktu w życiu osobistym, zawodowym, rozstanie z bliską osobą, rozwód
 • kryzysy rozwojowe: wydarzenia w toku normalnego rozwoju, które powodują gwałtowną zmianę  lub zwrot życiowy: zbliżający się czas założenia rodziny, urodzenie się pierwszego dziecka, ukończenie studiów, kryzys wieku średniego, przejście na emeryturę
 • kryzysy środowiskowe: wpływ obecnej pandemii na radzenie sobie z bieżącymi sprawami w życiu osobistym i zawodowym

Zapraszam do współpracy.

Cena: od 180 zł/ od 50 min

TERAPIA TRAUMY I ZABURZEŃ Z NIEJ WYNIKAJĄCYCH

Praca ta dotyczy osób, które bezpośrednio lub pośrednio (bliska Tobie osoba) doświadczyły nagłego wydarzenia traumatycznego (utrata życia lub zagrożenie utraty życia) w następstwie wydarzenia losowego (np wydarzenie komunikacyjne, katastrofy naturalne) lub z udziałem innych ludzi (przemoc fizyczna i/lub psychiczna) oraz osób, które chcą zmierzyć się i przepracować traumy relacyjnej z okresu dorastania.

Terapia traumy z moim udziałem to praca z wykorzystaniem takich metod jak:
– procedura przedłużonej ekspozycji
– procedura przetwarzania poznawczego
– eklektyczna terapia traumy
– ekspozycyjna terapia narracyjna i EMDR.

Często jest tak, iż pojawiające się nagłe lub przytłaczające od jakiegoś czasu wydarzenia z życiu w połączeniu z przeszłymi traumami okresu dziecięcego dają w efekcie objawy zaburzeń, na którymi praca staje się niezbędna.

W takich przypadkach jako certyfikowany terapeuta EMDR (Eay Movement Desensitization and Reprocessing) – wykorzystuję  w głównej mierze tą metodę leczenia przy pracy z takimi zaburzeniami min. jak zespół stresu pourazowego,  depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości czy uzależnienia. Jest to metoda pracy, która w swojej pracy wykorzystuje przebadane naukowo protokoły, stworzone do pracy z określonymi problemami pacjenta.

Ta metoda pracy w jednym miejscu wykorzystuje wiele podejść terapeutycznych jednak nie wymaga ani szczegółowej narracji ani dodatkowych prac domowych. Naukowo również udowodniono, iż wpływa ona na pozytywne zmiany neurofizjologiczne i biologiczne a co za tym idzie i psychiczne tylko z udziałem interwencji psychoterapeutycznej, bez korzystania z farmakologii.

Terapia EMDR pomaga przetworzyć mózgowi trudne wspomnienia, przenosząc je z ciała migdałowatego do kory przedczołowej i w ten sposób pojawia się wznowienie procesu „gojenia się” ran psychicznych. W trakcie pracy podczas sesji przetwarza się pojedyncze wspomnienia i tak, aby udało się przejść w całości przez jedną sesję praca wymaga 60 – 80min.

Więcej informacji na temat tej metody przeczytaj tutaj -> https://emdr.org.pl/o-emdr/

Zapraszam do współpracy.

Cena 280 zł/ 80 min

WSPARCIE DLA BIZNESU

Mając na uwadze własne doświadczenia zawodowe i wyzwania z jakimi należy się mierzyć w zarządzaniu Firmą uważam, iż warto skorzystać w pomocy osoby z zewnątrz, która z innej perspektywy, bez emocji spojrzy na konkretną sytuację.

Sprawy pracownicze są bardzo istotne dla jakości oferowanych usług. Drobne problemy nie rozwiązywane na bieżąco mogą przybrać z czasem rangę poważnej interwencji, która może niestety przybrać konsekwencje w postaci utraty Kluczowych pracowników czy też kluczowych Klientów, którzy są źródłem znaczących dochodów dla Firmy. Czujność w dbaniu o jakość pracy jest istotna.

Uważam, iż w Firmie wszyscy tworzą jeden zależny od siebie zespół. Ważny jest wzajemny szacunek bez względu na zajmowane stanowisko, przejrzystość w zakresie wymaganych od siebie oczekiwań, uważne słuchanie i chęć zmiany, jeśli poznany jest problem, aby wspólnie zmierzać w jednym kierunku – podstawowym celem biznesu jest zysk. Tylko w tedy stać pracodawcę na opłacanie swoich pracowników a jednocześnie dzięki swoim pracownikom, sam pracodawca zarabia.

Czasem nie sztuką jest zwolnić pracownika, przechodzić kolejny etap rekrutacji, zatrudnienia i wyszkolenia osoby, która nie koniecznie może zgrać się z zespołem, który świetnie sobie radzi. Warto również dbać o atmosferę w Firmie, aby osoby w niej zatrudnione, nie czuły potrzeby zmiany pracy.

Zapraszam do współpracy w ramach:

 • konflikty w zespole pracowniczym, trudny pracownik
 • budowanie motywacji do pracy
 • poprawa komunikacji w zespole pracowniczym
 • wsparcie procesu rekrutacji i selekcji

Cena ustalana indywidualnie.