MAGDALENA HALEMBA

Jestem Psychologiem, Trenerem Umiejętności Psychospołecznych, Coachem.

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w 2007r. specjalizując się w zagadnieniach z zakresu psychologii pracy i organizacji (psychologia menadżerska) oraz psychologii sądowej. Certyfikat trenera umiejętności psychospołecznych uzyskałam w 2008r. kończąc VII edycję Szkoły Trenerów organizowaną przez firmę METRUM Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne. Od 2010r. podnoszę swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia coachingu uczestnicząc w kursach organizowanych min. przez firmę METRUM Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne.

Dodatkowo ukończyłam ponad 300 godzin szkoleniowych z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego min. o takiej tematyce jak: stres i relaksacja, komunikacja interpersonalna, zarządzanie projektem, odkryj w sobie lidera, inteligencja emocjonalna dla menedżera z wykorzystaniem Neuro-Lingwistycznego Programowania i technik Anthony’ego Robbinsa, ABC sprzedaży, sytuacje trudne z klientem, rozwój umiejętności budowania własnej pozycji w grupie, zarządzanie czasem, rekrutacja i selekcja, wystąpienia publiczne, CSR i jego rola w budowaniu konkurencyjności firmy.

Współpracując z UPC Polska Sp. z.o.o., Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., Firma Chemiczna Dwory S.A., EWC Sp. z o.o. Europejskie Centrum Pracy Biuro Regionalne Katowice czy MANPOWER Polska Sp. z o.o.  byłam odpowiedzialna za wykonywanie takich czynności jak: prowadzenie procesu rekrutacji i selekcji na stanowiska niższego i wyższego szczebla organizacji, stanowiska specjalistyczne, kierownicze (administracja, IT, budownictwo, księgowość i finanse, handel, catering, logistyka, marketing, produkcja), dbanie o właściwe wdrażanie nowo przyjętych pracowników, prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, wsparcie administrujących ZFŚS, koordynowanie systemów okresowych ocen pracowników, wsparcie w tworzeniu ścieżek rozwoju pracowników, obsługa działalności szkoleniowej oraz prowadzenie szkoleń. To dzięki współpracy z tymi firmami ujrzałam jak duże znaczenie dla efektywnie wykonywanych zadań ma właściwie dopasowany względem siebie zespół pracowników, jak silny wpływ na jakość pracy ma lider, jak ważna jest skuteczna komunikacja w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem w pracy.

Współpraca z Centrum Integracji Społecznej ukazała mi obraz osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Aktywizacja zawodowa tych osób jest dużym wyzwaniem. Brak posiadania kwalifikacji zawodowych, uzależnienia tej grupy osób, niewłaściwe nawyki często przekazywane pokoleniowo są ogromną barierą na uzyskanie zatrudnienia. Te doświadczenia wykorzystuję jako przestrogę dla kształcącej się młodzieży w zagadnieniach dotyczących szkoleń i poradnictwa zawodowego. Jest trudno zmieniać nasze nawyki dlatego trzeba o nie dbać od podstaw.

Posiadam ponad 10 letnie praktyczne doświadczenie związane z zagadnieniami zarządzania zasobami ludzkimi, w tym przeprowadzonych ponad 800h szkoleniowych współpracując z firmami i placówkami jednostek budżetowych: Firma Chemiczna Dwory S.A., MANPOWER Polska Sp. z o o., UPC Polska Sp. z o.o.,Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. ,EWC Sp. z o.o. Europejskie Centrum Pracy Biuro Regionalne Katowice, Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego, ZST w Mikołowie, I LO w Mikołowie, II LO w Mikołowie, Stowarzyszenie Business Management Club Gliwice.

Własną działalność gospodarczą  prowadzę od 2013r początkowo pod nazwą MAGNAT GROUP Magdalena Chowaniec. Był to czas kiedy po raz pierwszy miałam możliwość zmierzenia się z wyzwaniami jakie dotyczą przedsiębiorcę na rynku polskim. Własne zdobyte doświadczenia zawodowe postanowiłam połączyć z grupą specjalistów w branży budowlanej i tak wspólnie rozpoczęliśmy realizację zleceń specjalizując się w obszarze wykonywania instalacji wodnokanalizacyjnych.

W 2017 r podjęłam decyzję o utworzeniu spółki cywilnej rozszerzając zakres usług o prace żelbetowe. Krok ten miał otworzyć możliwości na większą liczbę zleceń, lepsze zyski co wiązało się też z większym ryzykiem inwestycji, większą liczbą zatrudnienia pracowników. 2017 – 2019 był dla mnie okresem ogromnych wyzwań. Wyzwania te niosły za sobą duże możliwości wzrostu zysków ale niestety też strat finansowych, które również się pojawiały. Mimo zadowolenia naszych Klientów, zadowolenie to nie przekładało się na nasze efekty finansowe. Osobiście dla osoby głęboko interesującej się rozwojem osobistym i zawodowym był to szczególnie ważny czas, który wymagał wielu przemyśleń i wprowadzeniu zmian w podjętych decyzji. Radzenie sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami w połączeniu z problemami życia rodzinnego bywały szczególnie trudne i wymagały czasu, cierpliwości i konkretnych kroków, które przynosiły poprawę sytuacji.

Obecnie koncentruję się na rozwoju własnej działalności specjalizując się tylko w wykonywaniu zleceń w branży instalacyjnej. Zaufali nam min.: NITROERG S.A., EL 12, UNIWERSYTET ŚLĄSKI W Katowicach, MOSTOSTAL ZABRZE S.A., AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W Katowicach, KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Katowicach i in.

Mając na uwadze całość zdobytych kwalifikacji i doświadczenie w zawodzie jako Psycholog , Trener, Coach i Przedsiębiorca wspieram również w rozwoju osobistym i zawodowym zarówno przedsiębiorców jak i osoby potrzebujące wsparcia w nagłych trudnych i nieprzewidzianych sytauacjach życia osobistego i zawodowego.

Zapraszam do współpracy

Magdalena Halemba

 

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ROZWIJANYCH PRZEZE MNIE UMIEJĘTNOŚCI

III 2019 – nadal Akademia Coachingu Kryzysowego; kurs rozszerzający zakres kompetencji pracy coacha o możliwość pracy z klientem będącym w silnym stresie i w kryzysie; praca z klientem zawiera elementy interwencji kryzysowej: pomoc w sytuacji nagłej utraty członka rodziny, utrata pracy, diametralene pogorszenie sytuacji finansowej, utrata zdrowia itp sytuacje wybijające z normalnego toku życia

III – VII 2017 Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników P. Walter; kurs dotyczący diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talenty), kształtujący umiejętność przewidywania zachowania pracowników w środowisku pracy, bez używania testów i kwestionariuszy osobowości;

VII 2017 Akademia Mistrzów im. Zbigniewa Czajkowskiego; intensywny kurs „Projektowanie Mistrza”

XI 2016 Akademia Mistrzów im. Zbigniewa Czajkowskiego; intensywny kurs „Sekretne umiejętności”

IX 2013 – IV 2014 Maraton Coachingu; cykl szkoleniowy Profesjonalny Coach w ramach Polskiej Szkoły Coachingu (PSC); METRUM Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne, Katowice

V – VI 2014 Śląskie Centrum Coachingu PI; cykl szkoleniowy z zakresu prowadzenia coachingu 48h; MDS Centrum Wsparcia Biznesowego M. Doluk – Świerczek

11-12 IX 2010 ABC Coachingu; zrozumienie istoty, celu coachingu, poznanie standardów coachingu International Coach Federation (ICF), zapoznanie z metodologią coachingu; METRUM Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne, Katowice

2009 – 2010 szkolenia wewnętrzne Leroy Merlin: ABC sprzedaży, Sytuacje trudne z klientem, Rozwój umiejętności budowania własnej pozycji w grupie, Zarządzanie czasem, Rekrutacja i selekcja, Wystąpienia publiczne, Prawo pracy.

V-VI 2010 projekt: Tutor dla seniora; cel – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych – prowadzenie indywidualnych zajęć dotyczących obsługi komputera i korzystania z Internetu z osobą w wieku powyżej 60 lat

14-16 V 2010 szkolenie: Wybory samorządowe z perspektywy młodzieży Mniejszości Niemieckiej; celplanowanie kampanii wyborczej, przygotowanie budżetu i racjonalne nim zarządzanie, przygotowanie materiałów wyborczych, kształtowanie wizerunku publicznego, wystąpienia publiczne, jak i kiedy warto prowadzić kampanie bezpośrednią, medialną, ukierunkowaną i negatywną, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

V 2008 – III 2009 Śląska Akademia CSR i współpracy międzysektorowej; cel – wykształcenie lokalnych doradców ds. CSR i współpracy międzysektorowej, a zarazem multiplikatorów idei społecznie odpowiedzialnego biznesu; seminaria oraz warsztaty dot. min.: CSR, prawa człowieka a kultura organizacyjna firmy, komunikacja interpersonalna i społeczna, umiejętności liderskie, budowanie zespołu, wystąpienia publiczne; zarządzanie różnorodnością w organizacji

III – V 2008 IDF Sp. z o.o. Indywidualne Doradztwo Finansowe; kursy
i szkolenia dotyczące rynku finansowego: analiza potencjału i potrzeb finansowych klienta indywidualnego, przygotowywanie indywidualnej koncepcji finansowej dla klienta.

V 2007 – IV 2008 Szkoła Trenerów VII edycja; zdobycie umiejętności
z zakresu prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych; METRUM Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne, Katowice

8-9 IV 2006 trening: Inteligencja Emocjonalna dla menedżera z wykorzystaniem Neuro-Lingwistycznego Programowania i technik Anthony’ego Robbinsa

15 III 2006 szkolenie: Zarządzanie projektem; Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

10 – 11 XII 2005 warsztat: Odkryj w sobie lidera – budowanie zespołu
i podejmowanie decyzji; Meritum: Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne

9 XII 2005 szkolenie z zakresu psychologii menedżerskiej: Assessment Centre; Centrum Doradczo Szkoleniowe izar

19 XI 2005 szkolenie z zakresu psychologii menedżerskiej: Komunikacja interpersonalna; Centrum Doradczo Szkoleniowe izar

28 IX 2005 szkolenie: Stres/ relaksacja; Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

22 IX 2005 szkolenie: Rozmowa kwalifikacyjna i inne metody selekcji; Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

X 2002 – VI 2007 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek psychologia, specjalizacja psychologia pracy i organizacji, psychologia sądowa